MACIEJ

KIFNER

Skutecznie dostarczam rozwiązania oparte na nowych technologiach

Jestem liderem IT z długoletnim doświadczeniem w budowie strategii IT i wdrożeniach transformacji cyfrowej. Jako osoba otwarta na biznes oraz rozumiejąca jego perspektywę, podejmuję najtrudniejsze biznesowe decyzje służące zwiększeniu automatyzacji i digitalizacji. Zapewniam ciągłość działania systemów. Dbam o cyberbezpieczeństwo oraz jakość dostarczanych usług IT. Zarządzam zmianą, minimalizuję ryzyko.

Liczę na bliskość ludzi, wzmacniam ich i dla nich codziennie pracuję. Stawiam na efektywność: współpracowników, organizacji oraz świadczonych usług. Cechuje mnie przedsiębiorczość i proaktywność, nonkonformizm, ciekawość świata oraz pasja i dynamika w działaniu.

Umiejętności i kompetencje

 • Biznesowe
  • Budowanie długotrwałej współpracy z Klientem. Umiejętność prowadzenia rozmów i reprezentacji w kontaktach z Partnerami biznesowymi. Ofertowanie. Negocjacje. Motywowanie.
  • Planowanie przedsięwzięć. Opłacalność inwestycji. Zarządzanie produktem. Strategia marketingowa. Aspekty prawne.
  • Łączenie potrzeb biznesowych z językiem technicznym / programistów. Zbieranie wymagań, wsparcie użytkowników końcowych w testach.
  • Zdolność przyswajania i katalogowania informacji. Skuteczne operowanie pomiędzy wieloma kontekstami z zachowaniem wysokiej skuteczności działania.
  • Umiejętność łączenia informacji i faktów oraz wyciągania wniosków nawet przy niepełnych lub wieloznacznych danych. Sprawne podejmowania decyzji.
  • Nastawienie na cele i efekty, orientacja na rozwiązania. Metody tworzenia kreatywnych i innowacyjnych pomysłów. Patrzenie w przyszłość. Rozwiązywanie zagadnień i podejmowanie decyzji, wdrażanie i ich weryfikacja. Przedsiębiorczość.
  • Skupienie się na pozytywnych wartościach. Umiejętność wzięcia na swoje barki odpowiedzialności za projekt i zespół.
  • Panowanie nad emocjami / pewność siebie. Wysoka wydajność i odporność na stres. Zarządzanie zmianą. Zarządzanie czasem (tzw. sobą i innymi w czasie). Samomotywacja.
 • Techniczne
  • Zarządzanie projektem i procesem (Agile, Scrum, IPMA/PMI, PRINCE2) oraz wykorzystanie narzędzi wspierających (JIRA, MS Project, Trello, Slack, OTRS). Zarządzanie architekturą i usługami IT (ITIL, COBIT, TOGAF). Audyt (ISO, CISA).
  • Języki programowania i technologie internetowe (PHP, JavaScript, HTML, CSS). Kontrolowanie wersji: GIT, SVN. Bazy danych: MS SQL, MySQL, noSQL.
  • Znajomość zagadnień sieciowych LAN/WAN oraz serwerów Linux/Windows opartych na środowisku wirtualizowanym Hyper-V/Vmware. Zarządzanie środowiskami cloud computing (Azure). Zarządzanie danymi i ciągłością działania systemów (Veeam). Bezpieczeństwo (serwery i infrastruktura, urządzenia końcowe).
  • Systemy ERP (Microsoft Dynamics NAV, Comarch Optima, RC Hurt, Subiekt) i platform e-commerce (Magento, SoteShop, PrestaShop, IAI-shop, rozwiązania dedykowane). Analityka danych (Google Analytics, OLAP, PowerBI).
 • Społeczne
  • Praca zespołowa w grupach zróżnicowanych wiekowo. Różne typy zespołów. Współpraca zdalna.
  • Umiejętności komunikacyjne (rozmowa, aktywne słuchanie, kontakt z mediami, wystąpienia publiczne).
  • Ponadprzeciętna inteligencja emocjonalna rozumiana jako świadomość swojej osobowości i charakteru oraz wynikające z tego wpływanie na postawy innych (sposób myślenia pozwalający na sprawne funkcjonowanie – dobre, rozwojowe, wspierające). Doradca/Mentor/Coach.
 • Znajomość języków
  • Polski - biegły | ojczysty
  • Angielski - średniozaawansowany | B1/B2